nagłówek1 nagłówek2

Geotekstylia Fibertex

 
Geosyntetyki
Geowłókniny tkane - HaTe
Geosiatki - Fortrac
Geosiatki - Fornit
Geotkaniny - Stabilenka
Wyroby do renowacji nawierzchni: HaTelit
Geokompozyty - Comtrac
Geokompozyty specjalne - Incomat
Zazielenianie i ochrona przed erozją
Publikacje
Artykuly
Raporty
Realizacje
Zdjęcia
O Firmie
INORA
Nagrody, dyplomy
Kontakt
building

Geowłóknina FIBERTEX® wytwarzana jest z włókien polipropylenowych barwy szarej, łączonych mechanicznie w procesie igłowania.
Wyróżnia się 21 odmian geowłókniny FIBERTEX® oznaczonych symbolami:

G-100, F-200, F-2B, F-30, F-300, F-32M, F-320, F-330, F-33S, F-43S, F-400, F-4M, F-410, F-500, F-400M, F-45M, F-600M, F-650M, F-800M, F-1000M, F-1200M.

Odmiany o symbolach zakończonych literą M są tylko igłowane.
Odmiany o symbolach zakończonych literą B są igłowane i jednostronnie ulepszane termicznie (kalandrowane).
Odmiany o symbolach zakończonych literą S są igłowane i ulepszane termicznie dwustronnie.
Pozostałe odmiany (bez oznaczeń literowych na końcu) są igłowane i łączone termicznie ogrzewem gorącego powietrza.

Poszczególne odmiany geowłókniny FIBERTEX® przeznaczone są w inżynierii komunikacyjnej do:
- separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz   przyspieszenia konsolidacji;
- wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz   dolnych warstw nośnych podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów
  i zużycia materiałów kamiennych oraz wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
- wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym,   gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;
- wykonywania warstw separacyjnych i rozdzielających pomiędzy gruntem drobnoziarnistym   (ilastym, gliniastym lub   pylastym) lub różnoziarnistym a warstwami konstrukcyjnymi
  nawierzchni z kruszyw i vice versa;
- budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych, prowizorycznych, budowy placów postojowych
  i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
- wykonywania warstw podkładowych i przekładkowych, utrzymujących grunt pod geosiatką lub
  wewnątrz geosiatek przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów, a także zbrojeń pod powierzchnie
  parkingowe, składowe, MOP-y itp. obiekty płaszczyznowe;
- budowy wzmocnionych skarp i nasypów;
- osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem
  drobnoziarnistym;
- wykonywania drenów odwadniających poziomych i pionowych z wypełnieniem mineralnym lub
  z materiałów odpadowych względnie wytwarzanych przemysłowo (np. keramzyt) i dla zapewnienia
  nimi poziomego transportu wody;
- ochrony geomembran uszczelniających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Aktualizacja serwisu 21.06.2006.
Kopiowanie materiałów zawartych w serwisie bez zgody autora zabronione ©2006 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
geotkaniny geosyntetyki geowłókniny geowlokniny geowloknina geosiatki geosiatka geosyntetyki geosyntetyk geotekstylia geosiatki geomateriały geotkaniny geokompozyty geomaty dreny drenaż dreny drenaz drenowanie antyerozja biomaty fibertex am-2 am2 huesker fortrac hatelit stabilenka formtex budowa dróg renowacja dróg drog renowacja nawierzchni nawierzchnie asfaltowe betonowe geotechnika budownictwo drogi tensar geohydrotex geomembrana